SCK : GCI : BIBLIOTEKA PUBLICZNA : KINO "BALLADA"             NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

SCK

Aktualności 

Działalność SCK

Statut 

Galeria

Ludzie Kultury

Kontakt

GCI

Regulamin

Działalność GCI

Praca 

Dokumenty aplikacyjne

Cennik usług

Kontakt

Biblioteka Publiczna

Nowości

Czasopisma

Czytelnia internetowa

Fillie BP

Kontakt

 

Kino Ballada

Seanse filmowe

Kontakt 

 
Aktualności

  

Burmistrz Sedziszowa
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie


z a p r a s z a j ą

n a  KONKURS
"STROIK BOŻONARODZENIOWY"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
dnia 14.12.2017r. o godz. 1000

<<< Regulamin konkursu >>>
 

Burmistrz Sedziszowa
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie
oraz
Redakcja Gazety Jędrzejowskiej


z a p r a s z a j ą
n aGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

"ORTOGRAFIA NIE TAKA STRASZNA"

Konkurs odbędzie się dnia 19.12.2017r. o godz. 1000
w Samorządowym Centrum Kultrury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

 

           
   
 Cecyliada

W niedzielę 26 listopada w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbył się Koncert Cecyliański,
popularnie zwany Cecyliadą. Okazją do niedzielnego koncertu było 
obchodzone 22 listopada wspomnienie św. Cecylii patronki
chórzystów, lutników, muzyków, organistów, orkiestr i zespołów
wokalno – muzycznych. Przed licznie zgromadzoną publicznością
wystąpili: siostra Rita ze Zgromadzenia Elżbietanek w Tarnawie,
Studio Piosenki przygotowane przez panią Katarzynę Kornaś.
Kolejni wykonawcy to  chór Gaudate Angeli z parafii  św. Piotra
i Pawła pod dyrekcją Antoniego Kuliga i chór z parafii św. Brata
Alberta pod dyrekcją Dariusza Banasia. Na zakończenie niedzielnego
koncertu wystąpiła orkiestra dęta pod batutą Piotra Janika.
 

Wszyscy wykonawcy zaprezentowali bardzo ciekawy i urozmaicony
repertuar, były psalmy z okresu renesansu, hebrajski chór
niewolników z Nabucco , współczesne pieśni religijne jak również
utwory muzyki popularnej i rozrywkowej. Koncert był okazją by
uwrażliwić nas na prawdziwe piękno muzyki.
 
 << Zdjęcia >>

 
 
 
 
Narodowe Święto Niepodległości
 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Sędziszów 
miały,tak jak i w całej Polsce szczególny uroczysty wymiar, w tym
roku minęło 99 lat od momentu odzyskania przez naszą Ojczyznę
upragnionej wolności.
 

Gminne obchody  Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły
się przy kościele św. Brata Alberta, gdzie licznie zgromadzili
się  uczestnicy uroczystości. Wśród nich: burmistrz Sędziszowa
– Wacław Szarek, radni Rady Powiatu, radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele zakładów pracy, jednostek organizacyjnych gminy,
przedstawiciele partii politycznych, związków zawodowych
i stowarzyszeń. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe
kombatantów, szkół, zakładów pracy, partii politycznych
i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Sędziszowska Orkiestra Dęta
Uczestnicy obchodów udali się do kościoła św. Brata Alberta
na koncelebrowaną mszę świętą
za Ojczyznę. Po mszy świętej
uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik „Ofiar poległych w czasie
II Wojny Światowej„  znajdujący się przy Samorządowym Centrum
Kultury im. Jana Pawła II. Przy pomniku wartę zaciągnęli harcerze
z 41 Drużyny Starszoharcerskiej, orkiestra odegrała Hymn Polski.
Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy obchodów święta 
wysłuchali okolicznościowego przemówienia burmistrza Sędziszowa
- Wacława Szarka. W swoim wystąpieniu burmistrz wspomniał też
o zaakceptowaniu  planu obchodów 100. lecia odzyskania
niepodległości jaki
w szerokich kręgach ze społeczeństwem będzie
realizowany w gminie Sędziszów, a mottem tych działań będą słowa
Jana Pawła II skierowane do nas w liście z okazji 25 rocznicy
pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny”. Potrzeba nieustannej odnowy
umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność ,szacunek dla innych i troska o dobro wspólne,
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”. Następnie
delegacje reprezentujące Radę Miejską, Urząd Miejski, środowiska
kombatanckie, szkoły, zakłady pracy, związki zawodowe, partie
polityczne, stowarzyszenia złożyły kwiaty pod pomnikiem.
 

Dalsza część uroczystości odbywała się w sali kinowej SCK.
Na scenie wystąpiła młodzież ze Szkół Podstawowych prowadzonych
przez Fundację z Uśmiechem. Uczniowie przygotowani przez
nauczycielki Katarzynę Sputo i Agnieszkę Wójcicką zaprezentowali
wzruszający program poetycko- muzyczny ”Pisk Białego Orła”.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości był
zorganizowany po raz drugi Sędziszowski Bieg Niepodległości,
w którym wzięło udział około dwustu zawodników. Po południu
w hali OSiR odbył się turniej halówki „Dla Niepodległej”.
 

  Narodowe Święto Niepodległości uczczono także  uroczystymi
akademiami we wszystkich szkołach na  terenie gminy Sędziszów.
 
 << Zdjęcia >>

 
 
       
  
Spotkanie członków Miejsko – Gminnego
Koła Pszczelarskiego
 
Miejsko – Gminne Koło Pszczelarskie w Sędziszowie uroczyście
zakończyło sezon  spotkaniem  w dniu 9 listopada.  Prezes Zarządu
Świętokrzyskiego Związku Pszczelarskiego Andrzej Dąbrowski wraz
z Dyrektorem Biura Iwoną Łodo, w  asyście Burmistrza Sędziszowa 
Wacława Szarka dokonali odznaczeń Odznaką Polskiego Związku
Pszczelarskiego następujące osoby:  Teresę Szwaczka i Ryszarda
Bańbułę – Srebrna Odznaką PZP; natomiast Brązową: Wiktora
Rajskiego, Jerzego Piszczka i Mariusza Kitlińskiego. Pan Burmistrz
podziękował  za udział pocztu sztandarowego w uroczystościach
środowiskowych i kościelnych. Prezes Andrzej Dąbrowski podkreślił
zaangażowanie Koła w działania mające na celu manifestowanie
w obronie pszczół, którym ze strony człowieka grozi poważne
niebezpieczeństwo związane z niefrasobliwym działaniem
chemizatorów. Dyrektor SCK Jolanta Wiekiera życzyła by kolejny
sezon był lepszy, bo ten do najlepszych nie należał. W miłej
atmosferze, przy doskonałych nalewkach /oczywiście na miodzie/
dyskusjom nie było końca.

Teresa Szwaczka      
 
<< Zdjęcia >>
 
    

 
<< Regulamin i karta zgłoszenia >>
  
     
 
KONCERT Z DEDYKACJĄ

     W ostatnia niedzielę 5 listopada w Samorządowym Centrum
Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbył się
„KONCERT Z DEDYKACJĄ”  w ramach XXXVI Międzynarodowego
Festiwalu Jeunesses Musicales. Z pięknym kameralnym koncertem
wystąpili Krakowscy Wirtuozi Muzyki Popularnej
(Leszek Szczerba - saksofony, klarnet
Wojciech Wachułka -
instrument klawiszowy, Wiesław Murzański - bas, Sylwia Stańczyk
-śpiew. Podczas koncertu usłyszeliśmy najpiękniejsze melodie
filmowe oraz znane tematy muzyki popularnej. Licznie
zgromadzona  publiczność chętnie włączała się do śpiewania
znanych popularnych utworów.
 

„KONCERT Z DEDYKACJĄ” jest muzycznym podziękowaniem
skierowanym do  wszystkich  sponsorów, darczyńców, wolontariuszy,
artystów malarzy i rzeźbiarzy, którzy przekazali swoje prace na cele
charytatywne. To dzięki hojności i pracy i zaangażowaniu  ludzi
o „Wielkim Sercu” odbyło się wiele imprez  m.in.: Dni Sędziszowa,
Festiwal Ludowy, festyny rodzinne, Gminne Dożynki, turnieje
sportowe, wyjazdy dzieci i młodzieży na wakacje. Po zakończonym
koncercie burmistrz Wacław Szarek podziękował artystom
za wspaniały koncert, skierował podziękowania do wszystkich
sponsorów, darczyńców, wolontariuszy, stowarzyszeń i fundacji
za pomoc i wsparcie przy organizacji wszystkich wydarzeń.

<< Zdjęcia z koncertu >>

 
  
  
  
       
Koncert Papieski w SCK
 

        Z okazji przypadającej 16 października 39. rocznicy wyboru
kardynała Karola Wojtyły na następcę św. Piotra i  odbywającego się
przed tygodniem XVII Dnia Papieskiego, w niedzielę 15 października
w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II  odbył
się koncert.
W  koncercie wystąpili: dzieci z Przedszkola
Samorządowego w Sędziszowie, Chór Deo Fidelis
z Krasocina, Studio Piosenki z SCK i Daria Opałka z Przemysławem
Kurkiem. Koncert zakończyło  wspólne odśpiewanie Barki - ulubionej
pieśni oazowej Jana Pawła II przez wykonawców i licznie przybyłej
publiczności.
 

       Po zakończeniu koncertu została otwarta  wystaw fotografii
"Jan Paweł II w drodze do świętości" przygotowana przez Muzeum
Miejskie w Wadowicach.
Wystawa prezentuje wydarzenia z życia
Ojca Świętego – od lat dzieciństwa poprzez pielgrzymki papieskie
do beatyfikacji w 2011 roku. Uzupełniają  ją cytaty homilii i utworów
literackich Jana Pawła II.
 
<< Zdjęcia z koncertu >>

 
  
        

      

       
 
    
  
 
         
   
 
 
  
        
 
   

   
     
  
Otwarcie wystawy
Ottona Grynkiewicza


5 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru”. Spotkanie poprowadzili: Irena Żukowska-Rumin - poetka, Marian Rumin - krytyk i historyk sztuki. Wśród gości, którzy przybyli na spotkanie była grupa sędziszowian z burmistrzem Wacławem Szarkiem. Wystawa będzie czynna do 6 października 2017 r.
 
<< Zdjęcia >>

 
 
Narodowe Czytanie

W sobotę 2 września 2017 r. w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II odbyło się Narodowe Czytanie „Wesela”Stanisława
Wyspiańskiego. Wybrane fragmenty lektury czytali:Nikola Gumul
,Natalia Kowalska,Wacław Szarek , Adam Mysiara,
Ewa Kubas-Samociuk ,Otton Grynkiewicz , Danuta Swałdek,
Joanna Pikiel,siostra Rita ze Zgromadzenia Elżbietaneki ks. Łukasz
Parzniewski z parafii św. Brata Alberta. Spotkaniu towarzyszyła
muzyka Stanisława Radwana i Czesława Niemena z filmu „Wesele”

 w reżyserii Andrzeja Wajdy . Każdy, kto przyniósł swój,
egzemplarz„Wesela” otrzymał pamiątkową okolicznościową pieczęć
przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję Narodowe Czytanie 2017.

<< Zdjęcia >>
 
 
Festyn na zakończenie wakacji
    
    W czwartek 31 sierpnia 2017r. na pożegnanie wakacji został
zorganizowany na placu targowym festyn na który bardzo licznie
przybyły dzieci z rodzinami. Piękna słoneczna pogoda sprzyjała
licznym atrakcjom jakie czekały na najmłodszych. Animacja Kama
przygotowała ciekawe zabawy, gry ,konkursy z nagrodami, 
malowanie twarzy, bańki mydlane XXL i tańce z Myszką Miki.
Na dzieci czekało wesołe miasteczko z dmuchanymi zjeżdżalniami
i suchym basenem z kulkami. Na scenie zaprezentowały się 
wokalistki: Daria Opałka i Karolina Szanto, a umiejętności
akrobatyczne zaprezentowała  Klaudia Burek. Połączone orkiestry
dęte z Blachowni, Sulmierzyc i Sędziszowa pod dyrekcją Piotra
Janika zagrały interesujący koncert. Publiczności bardzo spodobał
się  koncert młodego rapera Patryka DDP z Żywca. Festyn zakończył
pokaz fajerwerków.

Dla wszystkich uczestników festynu przygotowano poczęstunek.
Podczas festynu z uczestnikami festynu spotkał się sędziszowski
dzielnicowy st. sierż. Paweł Łukasik, który przypominał o zasadach
bezpieczeństwa  na drodze, placu zabaw i w szkole. Można było 
również oznaczyć rower oraz zrobić zdjęcie w radiowozie.
Organizatorami festynu byli: burmistrz Wacław Szarek,
radni (Bożena Wójcik, Aneta Konieczna, Jarosław Jaworski,
}Dariusz Juszczyk, Rafał Dębicki, Robert Dobrowolski, Jan Wiencek),
Stowarzyszenie Osiedla Sady, Przewodniczące Rad Osiedli
(Barbara Sobczyk, Renata Pacholec), SCK, ZUK  i OSiR.
 
     Impreza plenerowa skierowana do dzieci i młodzieży z rodzinami
była zwieńczeniem tegorocznych wakacji. Dziękujemy wszystkim
osobom zaangażowanym w organizację festynu, słowa
podziękowania kierujemy do Pana Antoniego  Pietkiewicza - Prezesa
Zarządu Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. Głównego Sponsora tej bardzo
udanej imprezy.
   

<< Zdjęcia >>

 
  
 
  
Wakacje w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie


WYNIKI "TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO"
 
Kategoria: Dziewczęta - 11-12 lat
1. Alicja Wójcik
2. Natalia Zając
 
Kategoria: Dziewczęta - 16 lat
1. Angelika Kasiewicz
2. Magdalena Janiszewska


Kategoria: Chłopcy - 11 lat
1. Wiktor Kłek

Kategoria: Chłopcy - 16 lat
1. Kornel Zbroński
 
 
 
     
  
Gmina Sędziszów na 41 Międzynarodowych
Targach Sztuki Ludowej w Krakowie

W dniu 14 sierpnia 2017 roku przedstawiciele gminy Sędziszów
wzięli udział-po raz kolejny- w 41 Międzynarodowych Targach Sztuki
Ludowej, odbywających się corocznie na Rynku Głównym
w Krakowie. Organizatorem tego fantastycznego przedsięwzięcia
jest Fundacja Cepelia, Patronat Honorowy objęli: Jacek Krupa-
Marszałek Województwa Małopolskiego, Mieczysław Grodzki -
Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej przy udziale
finansowym TV Kraków, Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych
im. Fr. Stefczyka w Warszawie, Krakowski Bank Spółdzielczy,
UNIQA, Jacek Majchrowski- Prezydent Krakowa, TV Kraków,
Piotr Ćwik- Wojewoda Małopolski. Patronat medialny sprawowali:
TVP3 Kraków, Dwutygodnik Miejski Kraków.pl, Radio Kraków,
Gazeta Krakowska, Tygodnik Podhalański, TĘCZA POLSKA, GŁOS
Tygodnik Nowohucki, KARNET, Życie Sądeckie.


<< Czytaj więcej >>
<< Zdjęcia z Targów >>
 
        
       
  
      
  
Zakończenie roku działalności
kółek zainteresowań i zespołów
muzycznych SCK

W Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie
30 czerwca odbył się  koncert na zakończenie roku działalności kółek
 i zespołów działających w centrum. Wychowankowie kółek
zainteresowań
z instruktorami przygotowali i zaprezentowali
interesujące programy. Przed publicznością wystąpili:
studio piosenki,zespół folklorystyczny ,zespół instrumentalny
i orkiestra dęta. Studio Piosenki, które  prowadzi Pani Katarzyna
Kornaś  zaprezentowało wielu zdolnych wokalistów, którzy odnoszą
sukcesy dzięki talentom i systematycznej pracy z instruktorką. Swoje
umiejętności wokalne zaprezentowali: Agata Fugat,
Magdalena Kalicińska, Zuzia Skiba, Zuzia Roter, Maja Skiba,
Hania Brożek, Julia Smutek, Julia Szarek,Szymon Gwara, wystąpiła
także grupa wokalna. Zespół instrumentalny i zespół folklorystyczny
przygotowany przez Panią Ewę Mrozińską prezentował przyśpiewki
i tańce świętokrzyskie. Orkiestra dęta pod dyrekcją
Pana Piotra Janika wykonała utwory muzyki popularnej
i rozrywkowej.  Po zakończonym koncercie wszyscy instruktorzy
pracujący w SCK otrzymali z rąk burmistrza Wacława Szarka
podziękowania i kwiaty. Podziękowania otrzymały również Pani
Renata Gądek prowadząca Dyskusyjny Klub Książki i Pani Jadwiga
Trela opiekująca się grupą zabawową dla najmłodszych dzieci.
Słowa podziękowania otrzymali również rodzice i podopieczni
wszystkich kółek i zespołów.
   

     Po zakończonym koncercie mogliśmy obejrzeć wystawę kółka
plastycznego (instruktor Pani Anna Pasternak).Kolejna wystawa
została przygotowana przez Klub Młodego Ekologa
(instruktor Pan Grzegorz Szymański).
Na  wystawie prezentowane
były  prace wykonane podczas warsztatów artystycznych
dla seniorów pod opieką Pani Magdaleny Kraski.
 

     Rok kulturalny 2016/2017  był bardzo udany,  praca instruktorów
i ich podopiecznych została doceniona w wielu konkursach
i koncertach.
 

     Gratulujemy osiągnięć młodym artystom i wspierającym ich
rodzicom .Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy dzielić z wami,
wasze pasje i zainteresowania. Że mogliśmy je rozwijać i cieszyć się
z waszych sukcesów.  Zapraszamy na zajęcia od września 2017 roku.
 
<< Zdjęcia z koncertu >>

 
  
 
       
 

  
       
    
Samorządowe Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

zaprasza do składania propozycji

OBSŁUGI IMPREZ
„XVIII DNI SĘDZISZOWA” oraz X FESTIWALU LUDOWEGO
IM. STEFANA OSTROWSKIEGO I JANA JAWORA"

w zakresie:
Kompleksowej obsługi gastronomicznej oraz wesołego miasteczka
dla dzieci i dorosłych na zasadzie wyłączności.
  
1. Zakres zamówienia:
- stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie
(kiełbaski, szaszłyki, steki, hot-dogi, zapiekanki, hamburgery, lody,
wata cukrowa, pop-corn itp.)
- sprzedaż piwa i napoi bezalkoholowych (w naczyniach
plastikowych oraz aluminiowych)
- obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci
i dorosłych tj. wesołe miasteczko (ograniczona powierzchnia
i warunki techniczne), elementy dmuchane, karuzela duża
i mała, samochody na akumulator itp.
- stoisko z zabawkami, balonami itp.
zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących
za stołami część stołów z zadaszeniem
(parasolami lub daszkiem).
 
2. Termin realizacji: 24 – 25.06.2017r.
 
  3. Miejsce: Baza Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjna,
      Sędziszów – ul. Sportowa.
 
  4. Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2017r. o godzinie 1000.
 
5. Otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi:
30.05.2017r. o godz.: 1015
 
6. Minimalna kwota za wyłączność obsługi wynosi: 6 000 zł
 (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
7. Propozycje należy składać na adres:
      Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26
28-340 Sędziszów
 
8. Warunki płatności:
I rata płatna do dnia 09.06.2017r. w wysokości 75%
zaoferowanej kwoty
II rata do dnia 16.06.2017r.
 
9. Przy wyborze propozycji zamawiający będzie kierował się
      najkorzystniejszą ceną.
 
10. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej
Samorządowego Centrum Kultury im. Jana  Pawła II (www.sck.sedziszow.pl)
      do dnia 31.05.2017r. do godziny 1200.
    
        
  
  

<< REGULAMIN >>
<<KARTA ZGŁOSZENIA>>
   
 
    
   
     
Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Sędziszowie

Uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele św. Brata Alberta
rozpoczęła gminne obchody 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe kombatantów,
szkół, zakładów pracy, partii politycznych związków zawodowych
i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz orkiestra dęta. We mszy
świętej udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele zakładów
pracy, jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele partii
politycznych, związków zawodowych i stowarzyszeń oraz
mieszkańcy gminy. Z kościoła  uczestnicy obchodów przeszli
w pochodzie pod pomnik „Ofiar poległych w czasie II Wojny
Światowej”, znajdujący się przy Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II. Oficjalną część uroczystości rozpoczęło odegranie
hymnu narodowego przez orkiestrę dętą. Przybyłe na uroczystość
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Okolicznościowe
przemówienie wygłosiła Sekretarz Gminy,
Pani Ewa Kubas- Samociuk.  Przy pomniku honorową wartę pełnili
harcerze z Gimnazjum w Sędziszowie. Dalsza
część uroczystości odbywała się w sali widowiskowej SCK.
Okolicznościowy program artystyczny przygotowała Szkoła
Podstawowa im. gen .Leopolda Okulickiego ps.”Niedźwiadek”
z Pawłowic.
 
<< Zdjęcia >>
 
  
 
  
 


 
    
„Szybcy i wściekli 8” ruszyli w Polskę
z Objazdowym Kinem Visa


Ostatnia przed wakacjami trasa Objazdowego Kina Visa odwiedzi
kolejnych 30 miejscowości. Od 21 kwietnia do bieżącego repertuaru
dołączyły premierowe tytuły: „Szybcy i wściekli 8” oraz animowana
produkcja „Dzieciak rządzi”.
 

Mieszkańcy miast, w których nie ma kin, dzięki Objazdowemu Kinu
Visa, zobaczą jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku „Szybcy i wściekli 8”. Ta kultowa superprodukcja powraca do kin
w wielkim stylu - po pierwszym weekendzie może pochwalić się
najlepszym globalnym otwarciem, z wynikiem ponad 500 mln
dolarów, wyprzedzając "Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy", które
do tej pory prowadziły w rankingu. W najnowszej części Vin Diesel
(Dominic Toretto) pojawia się jako czarny charakter. Na ekranie
towarzyszą mu Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez
oraz Helen Mirren, Kurt Russell i Charlize Theron.
 

Propozycja dla całych rodzin to kolejna premierowa produkcja
„Dzieciak rządzi”, legendarnej wytwórni DreamWorks („Shrek”,
„Kung Fu Panda”, „Madagaskar”) - przezabawna historia,
opowiedziana z perspektywy 7-letniego Tima, o tym, jak pojawienie się nowego dziecka wpływa na życie całej rodziny. Ta wyjątkowa
animacja wyświetlana głównie w wersji 3D zachwyci wszystkich, niezależnie od wieku. W repertuarze Objazdowego Kina Visa, znajdą
się również komedia romantyczna „Porady na zdrady”, „Azyl” -
poruszająca filmowa opowieść, która wydarzyła się naprawdę
oraz film biograficzny „Maria Skłodowska – Curie”.
 

Do końca maja kino odwiedzi kolejnych 30 miejscowości, m.in.:
Suchą Beskidzką, Lidzbark, Bartoszyce, Olsztynek, Mikołajki,
Żelechów, Pińczów, Żuromin, Wolsztyn, Brodnicę i inne.
 
Trasa kwietniowo-majowa zamyka etap przedwakacyjny projektu.
Od września Objazdowe Kino Visa odwiedzi kolejne lokalizacje.
   

Kino objazdowe oferuje nie tylko najnowsze filmy, ale również
wyjątkową promocję. Na miłośników filmu, którzy zapłacą kartą Visa,
czeka specjalna 50% zniżka na bilety i zestawy w barku kinowym.
Dodatkowo, użytkownicy kart Visa mają pierwszeństwo wejścia na
seans oraz mogą zarezerwować miejsca w najlepszych rzędach,
usytuowanych na środku sali kinowej. Ta wyjątkowa promocja
obowiązuje codziennie, w każdej odwiedzanej przez Objazdowe
Kino Visa lokalizacji.

 
ilety dostępne są w kasach kina oraz w internetowej
przedsprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące promocji, repertuaru
i aktualna lista odwiedzanych miejscowości znajdują się na stronie:
www.Kino.Visa.pl
 

Poczuj prawdziwą magię kina. Na filmowe emocje zaprasza Visa!
  
        
WYNIKI KONKURSU
”STROIK WIELKANOCNY"
 
Lista nagrodzonych stroików:
 
Kategoria: Przedszkola
Praca zbiorowa - grupa trzylatków
- Niepubliczne Przedszkole z Uśmiechem w Tarnawie
Praca zbiorowa - Niepubliczne Przedszkole
z Uśmiechem w Krzcięcicach

Praca zbiorowa - Niepubliczne Przedszkole
z Uśmiechem w Pawłowicach
Praca zbiorowa - grupa 5-6 lat - Niepubliczne Przedszkole
z Uśmiechem w Tarnawie
Praca zbiorowa - Niepubliczne Przedszkole
z Uśmiechem w Mstyczowie

Praca zbiorowa - grupa "0a" -  Oddział Przedszkolny
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie
Praca zbiorowa - grupa "0b" -  Oddział Przedszkolny
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie
Praca zbiorowa - grupa V - Przedszkole Samorządowe
w Sędziszowie

Praca zbiorowa - grupa VI - Przedszkole Samorządowe
w Sędziszowie
Praca zbiorowa - grupa "0b" - Oddział Przedszkolny Szkoły
Podstawowej nr 1 w ZSO w Sędziszowie
 
Kategoria: Szkoły Podstawowe
Klasy: I-III
Dawid Zasada - klasa III - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Piotr Michałek - klasa III - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Piotr Kowal- klasa I - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Jakub Kaczor - klasa I - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Katarzyna Syska - klasa V - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Michał Moś - klasda II - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
Adrian Kaszuba - klasa I - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
Aurelia Adamczyk - klasa II - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
Wiktor Kwiecień - klasa II - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
Gabriel Fendruch - klasa III - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie
 
Kategoria: Szkoły Podstawowe
Klasy: IV-VI
Milan Falarowski - klasa VI - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie
Jan Domański - klasa VI - Szkoła Podstawowa nr 2 w Sędziszowie
Paulina Chalewska - klasa V - Szkoła Podstawowa nr 2
w Sędziszowie

Justyna Kaczmarska - klasa V - Szkoła Podstawowa nr 1
w Sędziszowie

Maja Nahajczuk - klasa VIb - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie
Stanisław Dudziński - klasa IVb - Szkoła Podstawowa nr 1
w Sędziszowie

Marta Makuch - klasa VI - Szkoła Podstawowa nr 1 w Sędziszowie
Tobiasz Kotarski - klasa V - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Patryk Kotarski - klasa V - Niepubliczna Szkoła Podstawowa
"Fundacja z Uśmiechem" im. św. Huberta w Mstyczowie
Weronika Domańska - Klasa VI - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Klaudia mazur - klasa VI - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Magdalena Patyna - klasa V - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   
Kategoria: Gimnazja
Bartosz Błażkiewicz - klasa I - Gimnazjum w Boleścicach
Kacper Tomasik - klasa III - Gimnazjum w Boleścicach
Karolina Fugat - klasa I - Gimnazjum w Boleścicach
Łukasz Pacholec - Gimnazjum w Boleścicach
Katarzyna Suliga - klasa Ib - Gimnazjum w Sędziszowie
Magdalena Gryń - klasa III - Gimnazjum w Sędziszowie
Wiktoria Brzdąk - klasa III - Gimnazjum w Sędziszowie
Natalia Trojak - klasa III - Gimnazjum w Sędziszowie


<< Zdjęcia >>
 
  
  
  
   
BURMISTRZ SĘDZISZOWA
SAMORZĄDOWE CENTRUM KULTURY
IM. JANA PAWŁA II W SĘDZISZOWIE

z a p r a s z a j ą
n a

KONKURS:
"STROIK WIELKANOCNY"
 10 kwietnia 2017r.

REGULAMIN KONKURSU
 
  
Samorządowe Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie


z a p r a s z a
n a
 
Audycję Muzyczną Filharmonii Świętokrzyskiej
 
„ABC POLSKIEJ OPERY”
 
Opera od wieków cieszy się niezmienną popularnością.
Dowiedzmy się, jak rodziła się w Polsce, jaka tematyka w niej dominowała, z jakim  odbiorem się spotykała. 

St. Moniuszko, K. Krupiński, M. Kamieński. 
 
Instrumenty: pianino,wiolonczela, śpiew.
  
Koncert odbędzie się 15.03.2017r. (środa)
godzina 950 (grupa młodsza)
godzina 1050 (grupa starsza)

Cena biletu: 2,5 zł

   
      
 

    
  
    
 
    

     
  

 
Objazdowe Kino Visa

Objazdowe Kino Visa odwiedzi ponad 100 miejscowości, w których
nie ma kin.
Dzięki profesjonalnemu kinu objazdowemu, którego
partnerem jest Visa, mieszkańcy miejscowości, w których nie ma kin,
będą mogli oglądać najnowsze produkcje i premiery filmowe na
wielkim ekranie.
 
W trasę po Polsce wyruszyło największe kino objazdowe pełne filmowych emocji, które odwiedzi aż 100 miejscowości we wszystkich
16 województwach. Na filmowej trasie kina znalazły się między
innymi: Szczytno, Bartoszyce, Kłodawa, Brodnica, Lubsko,
Węgorzewo, Syców, Kalety, Lelówi wiele innych. W repertuarze
znajdą się najważniejsze polskie i zagraniczne premiery filmowe,
tematyczne maratony oraz propozycje dla całych rodzin.
Nie zabraknie tytułów dla dzieci, również w wersji 3D.
 

50% zniżki przy płatności kartą Visa.Organizator profesjonalnego kina
objazdowego, firma Outdoor Cinema - we współpracy z Visa -
przygotowała wyjątkowe promocje dostępne każdego dnia.
 
Na miłośników filmu, którzy zapłacą kartą Visa, czeka specjalna 50%
zniżka na bilety i zestawy w barku kinowym. Dodatkowo użytkownicy
kart Visa będą mogli szybciej wejść do kina i zarezerwować miejsca
w najlepszych rzędach usytuowanych na środku sali kinowej.
Promocja startuje już 24 lutego, z okazji weekendu Oscarowego.
 
W dniach 24-26 lutego w Strzelcach Opolskich, Suchej Beskidzkiej
i Pinczowie widzowie będą mogli zobaczyć „Nowy Początek” - obraz
nominowany do Oscara aż w 8 kategoriach, w tym również
w kategorii najlepszy film. Dodatkowo w repertuarze bijąca rekordy
popularności „Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”-
opowieść o niezwykłej kobiecie, która zmieniła miłosne obyczaje
Polaków. Film w polskich kinach obejrzało już prawie
1,5 miliona widzów.
 
A już od 3 marca wyświetlany będzie premierowo film
pt. „Maria Skłodowska - Curie”
- międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki,
z Karoliną Gruszką w roli tytułowej oraz Piotrem Głowackim jako
Albertem Einsteinem. W repertuarze nie zabraknie również
propozycji dla najmłodszych - nominowanej do Oscara w kategorii
najlepsza piosenka animacji „Trolle” oraz „Lego® Batman:
Film” w wersji 3D z polskim dubbingiem.
 

Na mieszkańców kolejnych miejscowości czekają emocjonujące filmy oraz wyjątkowe atrakcje. Bilety dostępne są w kasie kina oraz
w internetowej przedsprzedaży. Wszystkie szczegóły dotyczące
promocji, repertuaru i lista odwiedzanych miejscowości znajdują się
na stronie:http://Kino.Visa.pl/
 

Zaproś rodzinę i przyjaciół na seans filmowy i poczuj prawdziwą magię kina. Na filmowe emocje zaprasza Visa!
 
      
 
    
        

Ferie zimowe w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

 Decyzją Komisji zwycięzcami zostali:
- Hania Wójcicka
- Lena Kocjan
- Tosia Wrześniak
- Maja Nahajczuk
- Ida Odyniec
- Łucja Ozga
 
Wyróżnienia otrzymali:
- Natalia Biela
- Laura Mahajczuk
- Kacper Michniewski
- Kacper Płaneta
- Dominik Grabek
- Jakub Krzciuk
- Natalia Zając
- Michał Mucha
- Kaja Zimnoch
  
<< Zdjęcia >>
 
   
Ferie w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

WYNIKI "TURNIEJU GRY W WARCABY"
 
Kategoria: Dziewczęta
1. Julia Barczyńska
  
Kategoria: Chłopcy:
1. Krzysztof Błaszczyk
2. Kacper Płaneta
3. Wiktor Zając
  
  
Ferie w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie
 

WYNIKI "TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO"

Kategoria: Chłopcy - 9 - 12 lat
1. Kacper Płaneta
2. Dominik Grabek
 
Kategoria: Dziewczęta
1. Angelika Kasiewicz
2. Magdalena Janiszewska
3. Julia Barczyńska
 
Kategoria: Chłopcy - 13 - 14 lat
1. Mikołaj Seredyka
2. Daniel Radziszewski
3. Kacper Bryzik

Kategoria: Chłopcy - 15 - 17 lat
1. Mateusz Kitliński
2. Kornel Zbroiński
 
<< Zdjęcia z turnieju >>

 
 
XXV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
  
15 stycznia 2017r. w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbył się XXV Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze.
dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Podobnie  jak w roku ubiegłym w Samorządowym Centrum Kultury
utworzyliśmy sztab WOŚP. Sztab liczył 30 osób, naszymi
wolontariuszami byli: nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Sędziszowa,Młodzieżowa Drużyna Pożarowa, pracownicy
Ośrodka Sportu i Rekreacji  i Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II.
 
Podczas XXV Finału WOŚP nasz sztab uzbierał 14 819,89 zł. 
Na terenie gminy zbiórkę pieniędzy prowadzili też harcerze.
 
Na zorganizowany w SCK koncert bardzo licznie przybyli
mieszkańcy naszej gminy. Podczas trwającego ponad cztery godziny
koncertu  zaprezentowały się:dzieci i młodzież przygotowanych
przez Panią Alinę Bajan,Przedszkole Samorządowe z Sędziszowa
Szkoła Podstawowa nr 2  ,soliści ze Studia Piosenki z SCK,
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr.1 z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Sędziszowie,zespół Arytmia z GOK
  w Szczekocinach,Daria Opałka,młodzież z Niepublicznego
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z  Węgrzynowa, zespół
BLACK BAND.
 
 Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i osobom
zaangażowanym  w organizację XXV Finału WOŚP.
Do zobaczenia za rok podczas kolejnego Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. 


<< Zdjęcia z koncertu >>
 
 
   
  
  
WYNIKI KONKURSU
”STROIK BOŻONARODZENIOWY"
 
Lista nagrodzonych stroików
 
Praca zbiorowa - Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno -
Wychowawczy w Zielonkach
 
Kategoria: Przedszkola
Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Pawłowicach
Filip Guździk - Grupa 3-4 - latków
- Niepubliczne Przedszkole "Z Uśmiechem" w Mstyczowie
Praca zbiorowa - Niepubliczny Punkt Przedszkolny
"Fundacja z Uśmiechem" w Pawłowicach
Nicola Dziub - Oddział Przedszkolny - grupa 0b
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
Szymon Kudła - Oddział Przedszkolny - Grupa 0b
-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
Emil Dziub - Oddział Przedszkolny - Grupa 0b
-
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
Praca zbiorowa - Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Krzcięcicach
Gabriela Ozga - Oddział "0" - Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Mstyczowie
Michał Wachowicz -
Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Tarnawie
Franuś Włodarczyk
- Niepubliczne Przedszkole
"Z Uśmiechem" w Tarnawie

Praca zbiorowa - Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
Wojciech Baran - Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
Dawid Radwan - Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
Dawid Sornar - 
Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
Jakub Chrzanowski - Przedszkole Samorządowe w Sędziszowie
 
Kategoria: Szkoły Podstawowe
Klasy: I-III
Hania Brożek - Klasa Ia - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie
Mikołaj Baran - Klasa IIc - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie
Michał Grzybek - Klasa IIIb - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
Michał Moś - Klasa II - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
Patrycja Bugajska - Klasa III - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Wiktoria Bąk - klasa II - Szkoła Podstawowa w Tarnawie
Tatiana Mania - Klasa III - Szkoła Podstawowa w Tarnawie
Alicja Seredyka - Klasa III  - Szkoła Podstawowa w Krzcięcicach
 
Kategoria: Szkoły Podstawowe
Klasy: IV-VI
Praca zbiorowa - "Koło Przyrodnicze"
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie

Filip Gliwiński - Klasa Vb - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie
Marta Makuch - Klasa VIb - 
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie
Oskar Kasprzyk - Klasa Vb - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sędziszowie
Jan Domański - Klasa VI - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sędziszowie
Marta Baran - Klasa VI - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
Olaf Pecyna - Klasa IV - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach

Kategoria: Gimnazja
Kacper Tomasik - Klasa III - Gimnazjum w Boleścicach
Maciej Bukowski - Klasa I - Gimnazjum w Boleścicach
Julia Kielesińska - Klasa I - Gimnazjum w Boleścicach
Aleksandra Gajos - Klasa I - 
Gimnazjum w Boleścicach
Filip Brzeziński - Klasa Ib - Gimnazjum w Sędziszowie
Aleksandra Molenda - Klasa IIIc
- Gimnazjum w Sędziszowie
Klaudia Chyla - Klasa Ib -
Gimnazjum w Sędziszowie

<< Zdjęcia z konkursu >>
 

 
Spotkanie autorskie
ze Zbigniewem Masternakiem

W dniu 14.12.2016 w Samorządowym Centrum Kultury - Bibliotece

Publicznej miało miejsce spotkanie ze Zbigniewem Masternakiem,
pisarzem, piłkarzem, autorem scenariuszy filmowych, producentem filmowym. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Liceum w Zespole
Szkół Ogólnokształcących w Sędziszowie oraz dorośli
z Dyskusyjnego Klubu Książki  
działającego przy Bibliotece
Publicznej. Młodzież obejrzała fragment filmu " Księstwo" w reżyserii
Andrzeja
Barańskiego ( urodzonego w pobliskim Pińczowie).
Autor przedstawił własną drogę, jak z małego wiejskiego środowiska "
wyrwać" się w świat. Zaproponował młodzieży napisanie własnego
scenopisu, jeśli któryś okaże się interesujący to
obiecuje że się nim
zainteresuje, a może nawet sfilmuje. Autor zachęcał młodzież
do działania. Spotkanie przebiegło w
miłej atmosferze. Spotkanie
mogło odbyć się dzięki pomocy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w
Kielcach.
 
<< Zdjęcia ze spotkania >>
 
 
Wyniki XV Gminnego Konkursu Ortograficznego
"ORTOGRAFIA NIE TAKA STRASZNA"

Zmagania z ortografią zakończyły się następującymi wynikami:

Kategoria: szkoły podstawowe:
I miejsce - Magdalena Patyna - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
II miejsce - Marcel Podgórski - Szkoła Podstawowa nr 1
w Sędziszowie
III miejsce - Anna Gajos -  Szkoła Podstawowaw Pawłowicach
     
Kategoria szkoły gimnazjalne:
I miejsce - Aleksandra Rojewska - Gimnazjum w Sędziszowie
II miejsce - Mateusz Gregorczyk -  Gimnazjum w Boleścicach
III miejsce - Beata Ciosek - Gimnazjum w Sędziszowie
 
<< Zdjęcia z konkursu >>

 
  
  

Burmistrz Sedziszowa
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie


z a p r a s z a j ą

n a  KONKURS
"STROIK BOŻONARODZENIOWY"

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
dnia 19.12.2016r. o godz. 1000

<<< Regulamin konkursu >>>
 
   
  
Podziękowanie od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za udział w akcji: "Narodowe Czytanie" 

 
  
 
Burmistrz Sedziszowa
Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie
oraz
Redakcja Gazety Jędrzejowskiej


z a p r a s z a j ą
n aGMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

"ORTOGRAFIA NIE TAKA STRASZNA"

Konkurs odbędzie się dnia 12.12.2016r. o godz. 1000
w Samorządowym Centrum Kultrury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie.

 
       
 
UCZĄC SIĘ O ŚRODOWISKU NATURALNYM OBSERWUJĘ, PRZEŻYWAM…

Klub Odkrywców Eko Przygody działający przy Samorządowym Centrum Kultury  w Sędziszowie w dniu 24 listopada 2016 r.
o godz. 10:00, zorganizował spotkanie dla dzieci z klas I-III Szkoły
Podstawowej Pt.: Walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne
Parków Krajobrazowych woj. Świętokrzyskiego. Spotkanie miało
na celu kształtowanie właściwych postaw młodego człowieka wobec
przyrody oraz zapoznanie się z walorami przyrodniczymi,
kulturowymi, historycznymi i krajobrazowymi najbliższej okolicy
i regionu. Wykład z prezentacją multimedialną poprowadził Pan
Dariusz Wiech Gł. Specjalista ds. edukacji  z Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych oraz Pan Grzegorz
Szymański Koordynator działań.

Powyższa inicjatywa przyczyniła się w przystępny sposób
do  przekazywania  rzetelnej  wiedzy o środowisku naturalnym.
Równocześnie miała na celu  kształtowanie ekologicznej  postawy
młodego pokolenia w rozbudzaniu w nim  wrażliwości  na piękno
i bogactwo natury, aby relacja człowiek – przyroda – środowisko,
zbliżała się do ideału.
                                   
Grzegorz Szymański  

<< Zdjęcia >>
 

Koncert „Zaduszki z Janem Pawłem II”

        Po raz dwunasty w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbyły się „Zaduszki muzyczne
z Janem Pawłem II.  Koncert zaduszkowy organizowany jest przede
wszystkim z myślą o młodych ludziach, którym bliskie jest nauczanie
Jana Pawła II. Podczas  koncertu wystąpili: Wokaliści (Hania Brożek
i Mateusz Gregorczyk) ze Studia Piosenki z SCK przygotowani przez
Panią Katarzynę Kornaś. W drugiej części koncertu zaśpiewała
młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II z Sobkowa.
 Na zakończenie koncertu wszyscy odśpiewali ukochaną przez
Jana Pawła II pieśń oazową - Barkę.   
    Po zakończonym koncercie pod  tablicą upamiętniającą nadanie
imię Jana Pawła II Samorządowemu Centrum Kultury  zostały
złożone kwiaty i zapalone znicze.
      Organizatorami „Zaduszek muzycznych z Janem Pawłem II”
są: Stowarzyszenie Przyjaciół  Świętokrzyskiej Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II , Burmistrz Sędziszowa –Wacław Szarek
i Samorządowe Centrum Kultury im. Jana Pawła II.

<< Zdjęcia z koncertu >>

 
 
Koncert w Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II w Częstochowie

 
Orkiestra Dęta z Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II
w Sędziszowie miała okazję uczestniczyć w koncercie w Muzeum
Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
W muzeum organizowane są comiesięczne spotkania z cyklu
"Z Janem Pawłem II ku przyszłości". W trakcie  spotkań wspominana
jest  twórczość, pielgrzymki i święte życie Papieża Jana Pawła II.
Na spotkania zapraszane są wybitne osobistości duchowne
i świeckie, które
w swoim życiu spotkały Papieża Polaka.
 

W piątek 18 listopada 2016r. w  muzeum gościł Pan Arturo Mari –
fotograf  watykański, osobisty fotograf papieża Jana Pawła II.
Podczas tego spotkania otworzył wystawę zdjęć
i pamiątek po Janie Pawle II, które zgromadził za czasów
jego pontyfikatu.
 

Spotkanie uświetniły występy artystyczne- piosenkarki- Weroniki
Zielińskiej i utalentowanej skrzypaczki Patrycji Słomczyńskiej.
Na scenie częstochowskiego muzeum wystąpiła z koncertem liczna
65. osobowa połączona orkiestra dęta z Sędziszowa i Sulmierzyc
pod kierownictwem Piotra Janika. Orkiestra zaprezentowała bardzo
różnorodny repertuar min. muzyka poważna, rozrywkowa, filmowa,
marsze i muzyka religijna. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie,
możliwość spotkania z Panem Arturo Mari i zaprezentowania się
przed częstochowską publicznością.

 
<< Zdjęcia z koncertu >>
 
    
  
        
Samorządowe Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie


z a p r a s z a
n a
 
Audycję Muzyczną Filharmonii Świętokrzyskiej
 
„JESIENNY STRAGAN”
 
Tym razem pobawimy się dźwiękami, dzięki którym zanurzymy
się w jesiennej tonacji barw i odgłosów przyrody.
Poznamy tę porę roku w całym jej bogactwie
od zupełnie innej strony.
 
Instrumenty: akordeon, fortepian, śpiew.
  
Koncert odbędzie się 22.11.2016r. o godzinie 940
   
      
Obchody Narodowego Święto Niepodległości
w Sędziszowie

    Tegoroczna, 98. rocznica obchodów Narodowego Święta
Niepodległości w Sędziszowie rozpoczęła się przy kościele św. Brata
Alberta, gdzie licznie zgromadzili się uczestnicy uroczystości. Wśród
nich byli: burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek, radni Rady
Miejskiej,przedstawiciele zakładów pracy, jednostek organizacyjnych
gminy,przedstawiciele partii politycznych, związków zawodowych
i stowarzyszeń. Na uroczystość przybyły poczty sztandarowe
kombatantów, szkół, zakładów pracy, partii politycznych
i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz orkiestra dęta. W  kościele
św. Brata Alberta odprawiona została msza świętą
za Ojczyznę,podczas której homilię wygłosił ks. prałat Marian
Haczyk. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli
w pochodzie pod pomnik „Ofiar Poległych w czasie II Wojny
Światowej”, znajdujący się przy Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II. Delegacja Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego,
kombatanci, emeryci, przedstawiciele szkół,zakładów pracy, partii
politycznych, stowarzyszenia złożyli kwiaty pod pomnikiem.
Burmistrz Sędziszowa - Wacław Szarek wygłosił okolicznościowe
przemówienie.
  Dalsza część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej SCK.
Na scenie z program artystycznym wystąpiła młodzież z Gimnazjum
im. Janusza Korczaka w Boleścicach przygotowana
przez nauczycielki Beatę Kurkowską i Jolantę Stradomską.
Kolejnym punktem obchodów Święta Niepodległości był
zorganizowany po raz pierwszy  Sędziszowski Bieg Niepodległości,
w którym wzięło udział około dwustu zawodników.
  
<< Zdjęcia >>
  
  
 
 
      
  
 
Wyniki eliminacji XIV Festiwalu Piosenki
"Solo Tutti 2016"

Nominacje otrzymali:

Magdalena Belicka
Joanna Gajos
Martyna Stępień
Agata Fugat
Julia Orlikowska
Zuzanna Bełtowska
Kuba Adamus
Patrycja Piątek


Wyróżnienia otrzymali:

Natalia Kaleta
Anna Wierzbicka
Katarzyna Szczepańska
Kamila Krzykawska
Mateusz Gregorczy
k
 
<< Zdjęcia >>
 
 
  
 
 
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
 
Biblioteka Publiczna w Sędziszowie miała ogromną przyjemność
gościć na spotkaniu autorskim w dniu 21.09.2016r. wspaniałego
pisarza dla dzieci i młodzieży - Grzegorza Kasdepke. W spotkaniu 
uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły
Podstawowej nr 2 w Sędziszowie. Podczas spotkania pisarz
opowiadał o tym jak powstawały jego książki, co tak na prawdę było
inspiracją do tworzenia książek dla dzieci i młodzieży, czytał również
fragmenty swoich opowiadań.
 

Pod koniec spotkania dzieci, zadając ciekawe pytania,
przeprowadziły z pisarzem wywiad do gazetki szkolnej.

Na zakończenie autor podpisywał chętnym swoje książki,
jak również wpisał się do kroniki.


<< Zdjęcia >>
 
  

 
<< Karta zgłoszenia >> << Regulamin >>
 
      
   

 
<< Więcej informacji >>
 
  
     
     
   
Narodowe Czytanie

W sobotę 3 września 2016 r. w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II odbyło się Narodowe Czytanie "Quo vadis"
Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie miało charakter ogólnopolski
było objęte patronatem Pary Prezydenckiej.

Wybrane fragmenty "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza czytali:
Nikola Gumul , Paulina Szczęsna,Wacław Szarek , Adam Mysiara,
Otton Grynkiewicz ,Barbara Grabek, Danuta Swałdek,
siostra Benedykta ze Zgromadzenia Elżbietanek
i ks. Łukasz Parzniewski z parafii św. Brata Alberta.
 
Spotkaniu towarzyszyła muzyka Jana Kaczmarka z filmu Jerzego
Kawalerowicza "Quo vadis". Każdy, kto przyniósł swój, egzemplarz
„Quo vadis” otrzymał pamiątkową pieczęć okolicznościową,
przygotowaną specjalnie na tę okazję.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję
Narodowe Czytanie 2016.

<< Zdjęcia >>
  
 
      
  
     
  
Gmina Sędziszów na 40 Jubileuszowych
Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej
w Krakowie


W dniu 22 sierpnia 2016 roku przedstawiciele gminy Sędziszów wzięli
udział w niecodziennym wydarzeniu, jakim były 40 Jubileuszowe
Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, odbywające się corocznie
na Rynku Głównym w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie.
Patronami Honorowymi tego fantastycznego przedsięwzięcia byli:
Jacek Krupa-Marszałek województwa małopolskiego; Alfred
Domagalski-Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; Stołeczne
Królewskie Miasto Kraków; Jacek Majchrowski- Prezydent Krakowa;
Józef Pilch-Wojewoda Małopolski. Imprezę sponsorowali
- Małopolska i Fundacja Cepelia.
 

Wszystkich przybyłych gości powitał napis znajdujący się na scenie: „Witamy uczestników i gości z Krakowa, Polski, Europy i świata”.
W tym właśnie międzynarodowym gronie znaleźli się przedstawiciele
naszej gminy, prezentując różne talenty-od muzycznych i wokalnych
po kulinarne i taneczne. Gminę Sędziszów przedstawił Burmistrz
Sędziszowa pan Wacław Szarek, ukazując jej wielorakie aspekty
turystyczne, regionalne i przemysłowe. Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie pani Jolanta
Wiekiera wprowadziła widzów w artystyczne niespodzianki
 przygotowane przez naszych utalentowanych reprezentantów.
Pan Burmistrz i pani Dyrektor zostali uhonorowani dyplomami
za szczególne zasługi w organizacji 40 Jubileuszowych
Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej i obdarowani wielkimi,
krakowskimi sercami z piernika. Po tym miłym geście rozpoczęły się
występy artystyczne. Pierwszymi wykonawcami byli członkowie Kapeli Rodzinnej Jerzego Całki z Zielonek, którzy zaprezentowali wiązankę melodii i przyśpiewek ludowych. Aplauz publiczności potwierdził najwyższą jakość ich poziomu artystycznego.
  

Po tych ludowych klimatach krakowski Rynek Główny z jego
niepowtarzalną atmosferą został zaczarowany grą i śpiewem
dwu niezwykle utalentowanych młodych artystek- Agaty Fugat
(Talent Małopolski 2012) i Julii Szarek. Obydwie dziewczynki są
uczestniczkami Studia Piosenki działającego w SCK w Sędziszowie,
prowadzonego przez panią Katarzynę Kornaś- trenera wokalnego
i muzycznego. Wykonały one piosenki artystyczne oraz utwór
z repertuaru Adele. Gdy umilkły owacje, na scenę wkroczyła Kapela
Mirosława Piaseckiego z Jędrzejowa działająca na polskiej scenie
ludowej od 1990 roku. Są to zdobywcy wielu prestiżowych nagród
i tytułów, między innymi Laureata Buskich Spotkań z Folklorem.
Panowie zaprezentowali różnorodne utwory muzyczne- polki, oberki
i inne, przeplatane anegdotami     w wykonaniu solisty zespołu -  Eugeniusza Rosochackiego. Warto dodać, że kapela porwała międzynarodową publiczność do tańca, co zapoczątkowały panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Pawłowic, do których dołączali kolejni
widzowie.
 

Na koniec zaprezentowały się dwie Orkiestry Dęte z SCK
w Sędziszowie i z Sulmierzyc, przygotowane przez kapelmistrza
pana Piotra Janika. Zjednoczone siły orkiestr wykonały repertuar
musicalowy, popowy, standardowy. Była to prawdziwa uczta
muzyczna, nagrodzona owacjami na stojąco.
 

Obydwie kapele oraz orkiestra zostały uhonorowane dyplomami
z okazji 40 Jubileuszowych Międzynarodowych Targów Sztuki
Ludowej. W imieniu Orkiestr Dętych nagrodę odebrała Marta
Szczęsna, wyróżniona za niezwykłą ekspresję podczas gry na swoim
instrumencie. Corocznie z okazji tego wydarzenia na Rynku
Głównym w Krakowie ma wystawę swoich obrazów nasz znakomity
artysta sędziszowski- pan Eugeniusz Brożek. Również w tym roku
jego dzieła wywołały ogromne zainteresowanie i uznanie
międzynarodowej publiczności.
 

Równolegle z występami mieszkanki Pawłowic prezentowały swoje
kulinarne możliwości na Kiermaszu, którego wygląd i smak
przyprawiał o zawrót głowy. Wśród rozmaitych ciast dumnie
wypinała pierś kaczka pieczona na butelce w koralach
z pomidorków, a zapach domowego smalcu, ogórków kiszonych
i chleba przyciągał turystów z różnych stron świata do skosztowania
naszych pawłowickich przysmaków. Nie brakło pieczonych mięs,
pasztetów i wszelkiego dobra. Chyba nie trzeba dodawać, że owe
specjały rozchodziły się  z prędkością światła. Koło gospodyń
Wiejskich z Pawłowic reprezentowały przeurocze i pracowite Panie -
przewodnicząca Barbara Sufin, z-ca przewodniczącej Elżbieta
Gregorczyk, Janina Kowalska, Wanda Gajos, Krystyna Rokicka,
Grażyna Krzysztofik, Halina Gajos, Celina Woźniak, Alicja Trzcińska,
Jadwiga Sobala, Irena Nawrot.
  

Wspólnie ze stoiskiem konsumpcyjnym urządzono część reklamową,
gdzie przedstawicielki Stowarzyszenia „Amazonki z Sędziszowa”
oraz Stowarzyszenia Osiedle Sady rozdawały materiały promocyjne
dotyczące infrastruktury, przemysłu i walorów regionalnych naszej
ziemi.
  

W festiwalu promującym gminę Sędziszów wzięła również udział
młodzież Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie-
Natalia Trojak, Nikola Gumul, Natalia Kowalska, Kacper Grzywnowicz.
Towarzystwa dotrzymywała im pani Maria Trojak. Młodzi ludzie byli
niewątpliwą atrakcją całej imprezy- zagraniczni turyści zrobili
im dziesiątki fotografii, chętnie     z nimi rozmawiali, a nasza młodzież wykazała się dobrą znajomością języka angielskiego. Czerwone korale, barwne, ludowe stroje i piękne twarze naszych reprezentantów przyciągały niczym magnes ludzi różnych narodowości. W imprezie wzięli udział lokalni przedsiębiorcy, rodzice najmłodszych artystów, a nad medialnym utrwaleniem tego wydarzenia czuwał niezastąpiony w tej roli Dominik Mokosiej. Fotograficzny zapis krakowskich przygód
jest dziełem Andrzeja Szymańskiego.
 

Podsumowując-było to bardzo udane przedsięwzięcie promujące
naszą małą Ojczyznę wśród ludzi z Polski i zagranicy.

 Szczególne podziękowania należą się inicjatorom i organizatorom tego wyjazdu- pani dyrektor Jolancie Wiekierze, panu Eugeniuszowi Brożkowi i panu burmistrzowi Wacławowi Szarkowi. Mamy nadzieję, że za rok będziemy się dobrze bawić na 41 Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej w Krakowie.
                      Maria Trojak   

 
 
Wakacje w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
  
LISTA WYRÓŻNIONYCH UCZESTNIKÓW:
- Wiktoria Wójcik
- Julia Barczyńska
- Oliwia Zasada
- Natalia Biela
- Dominik Grabek
- Maja Molus
- Amelia Michalska
- Hania Wójcicka
- Wiktor Zając
- Kaja Zimnoch
- Kacper Płaneta
- Norbert Synal
- Damian Szwaja
- Michał Mucha
- Gabriela Ruszkiewicz
- Julia Ruszkiewicz
- Daria Musiał
- Ola Blicharska
- Marlena Piotrowska

<< Zdjęcia z konkursu >>
 
 
Wakacje w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie


WYNIKI "TURNIEJU GRY W WARCABY"

Kategoria: Dziewczęta
1. Julia Barczyńska
2. Natalia Zając
3. Natalia Biela
 
Kategoria: Chłopcy
1. Kacper Płaneta
2. Dominik Grabek
3. Wiktor Zając
4. Oskar Surdel
 
 
Wakacje w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie


WYNIKI "TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO"
 
Kategoria: Dziewczęta
1. Natalia Biela

Kategoria: Chłopcy - 12 - 13 lat
1. Kacper Płaneta
2. Kacper Bryzik
3. Marcel Kania

Kategoria: Chłopcy - 14 - 16 lat
1. Kornel Zbroński
2. Mateusz Kitliński
3. Daniel Radziszewski
 
        
  
 
  
 
 
   
Zakończenie roku działalności
kółek zainteresowań i zespołów
muzycznych SCK

29 czerwca 2016 r. w Samorządowym Centrum Kultury
im. Jana Pawła II w Sędziszowie odbyło się uroczyste
podsumowanie tegorocznej działalności kółek zainteresowań
i zespołów SCK. Na scenie zaprezentowali się przedstawiciele
różnych pokoleń. Po raz kolejny można było przekonać się o tym,
że seniorzy i juniorzy mogą ze sobą pięknie współpracować.
Ze swoim programem wystąpili: orkiestra dęta, studio piosenki,
zespół instrumentalny oraz zespół folklorystyczny. Oprócz tego
można było podziwiać prace plastyczne i rękodzielnicze. Wśród
zaprezentowanych wystaw znalazły się również prace wykonane
przez seniorów – uczestników warsztatów rękodzieła artystycznego
zorganizowanych wspólnie przez SCK
oraz Fundację Perspektywy i Rozwój.
 

Burmistrz Sędziszowa – Wacław Szarek oraz Dyrektor SCK
– Jolanta Wiekiera szczególne słowa podziękowania skierowali
zarówno dodzieci, młodzieży i ich rodziców oraz seniorów,
jak i do trenerów/opiekunów poszczególnych
kół/warsztatów/zespołów:
- Katarzyny Kornaś–pod której opieką znajduje się studio piosenki,
- Joanny Grzybowskiej–prowadzącej kółko teatralne,
- Magdaleny Różyckiej–zajmującej się Formacją Tańca,
- Ewy Mrozińskiej–sprawującej pieczę nad zespołem folklorystycznym
i zespołem instrumentalnym,

- Piotra Janika–opiekuna orkiestry dętej,
- Anny Pasternak -prowadzącej kółko plastyczne,
- Jadwigi Treli–zajmującej się grupą zabawową,
- Renaty Gądek –pod której opieką znajduje się Dyskusyjny
Klub Książki,

- Magdaleny Kraski–trenera warsztatów rękodzieła dla seniorów.

To właśnie dzięki nim wszystkim można było podziwiać, zarównona scenie, jak i na wystawach, wspaniałe efekty wszystkich tegorocznych zajęć prowadzonych w SCK.
 
<< Zdjęcia >>

 
 
Informacja

W dniach: 01.07.2016r. - 31.08.2016r.
Biblioteka Publiczna w Sędziszowie
 będzie czynna w godzinach: 800 - 1700
 
 
Podziękowanie od zespołu "VIDEO"
dla mieszkańców Sędziszowa

 
 
 
  


<< Regulamin konkursu >> << Karta zgłoszenia >>
 
   
        
Informacja

Informujemy, że do obsługi imprezy
„XVII DNI SĘDZISZOWA” I "X FESTIWALU LUDOWEGO
IM. STEFANA OSTROWSKIEGO I JANA JAWORA"
w zakresie kompleksowej obsługi gastronomicznej oraz wesołego
miasteczka 
dla dzieci i dorosłych na zasadzie wyłączności wybrana
została firma:

KING Firma Handlowo Usługowa Urszula Kubik - Król
ul. Miodowa 15
43-512 Janowice
NIP: 652 170 80 87
     
 
       
Samorządowe Centrum Kultury
im. Jana Pawła II
w Sędziszowie

zaprasza do składania propozycji

OBSŁUGI IMPREZ
„XVII DNI SĘDZISZOWA” oraz X FESTIWALU LUDOWEGO
IM. STEFANA OSTROWSKIEGO I JANA JAWORA"

w zakresie:
Kompleksowej obsługi gastronomicznej oraz wesołego miasteczka
dla dzieci i dorosłych na zasadzie wyłączności.
  
  1. Zakres zamówienia:
- stoiska gastronomiczne o zróżnicowanym asortymencie
(kiełbaski, szaszłyki, steki, hot-dogi, zapiekanki, hamburgery, lody,
wata cukrowa, pop-corn itp.)
- sprzedaż piwa i napoi bezalkoholowych (w naczyniach
plastikowych oraz aluminiowych)
- obsługa urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci
i dorosłych tj. wesołe miasteczko (ograniczona powierzchnia
i warunki techniczne), elementy dmuchane, karuzela duża
i mała, samochody na akumulator itp.
- stoisko z zabawkami, balonami itp.
zapewnienie wystarczającej ilości miejsc siedzących
za stołami część stołów z zadaszeniem
(parasolami lub daszkiem)
 
2. Termin realizacji: 25 – 26.06.2016r.
 
  3. Miejsce: Baza Turystyczno – Kulturalno – Rekreacyjna,
      Sędziszów – ul. Sportowa.
 
  4. Termin składania ofert upływa dnia 2.06.2016r. o godzinie 1000.
 
5. Otwarcie kopert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi:
2.06.2016r. o godz.: 1015
 
6. Minimalna kwota za wyłączność obsługi wynosi: 7 000 zł
 (słownie: siedem tysięcy złotych).
 
7. Propozycje należy składać na adres:
      Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 26
28-340 Sędziszów
 
8. Warunki płatności:
I rata płatna do dnia 10.06.2016r. w wysokości 75%
zaoferowanej kwoty
II rata do dnia 17.06.2016r.
 
9. Przy wyborze propozycji zamawiający będzie kierował się
      najkorzystniejszą ceną.
 
10. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej
Samorządowego Centrum Kultury im. Jana  Pawła II (www.sck.sedziszow.pl)
      do dnia 2.06.2016r. do godziny 1200.
   
      
 
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach
uczcili patrona swojej szkoły

- Św. Jana Pawła II.

    Dnia 12 maja 2016 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II w Krzcięcicach uczniowie pod opieką pań: Grażyny
Treli, Katarzyny Nowakowskiej, Marii Mierzwińskiej przygotowali
przepiękną akademię upamiętniającą postać patrona swojej szkoły.
W uroczystości wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej
w Pawłowicach, Szkoły Podstawowej w Mstyczowie, Szkoły
Podstawowej w Tarnawie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Sędziszowie,
Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie wraz z opiekunami.
Swą obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów
– p. Wacław Szarek, który podziękował artystom i nauczycielom
za kultywowanie pamięci o naszym ukochanym rodaku wśród
młodego pokolenia.
 
Młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony
Janowi Pawłowi II przy akompaniamencie p. Katarzyny Kornaś, który
wprowadził zaproszonych gości w uroczysty nastrój. Oprócz
wyjątkowej prezentacji multimedialnej, krótkich scenek
humorystycznych z życia Karola Wojtyły, uczniowie zatańczyli
krakowiaka, przygotowanego przez p. Wiolettę Lagierską.
Wychowankowie Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach dostarczyli
wszystkim zebranym wielu niezapomnianych przeżyć i wzruszeń.
 
Po zakończeniu części artystycznej uczniowie z poszczególnych
szkół wzięli udział w Gminnym Konkursie Drużynowym
pt: „Św. Jan Paweł II - Apostoł miłości i modlitwy”.
 

W jury zasiedli: p. Dyrektor Ewa Cembrzyńska, ks. Dziekan  Edmund
Nocoń, ks. Leszek Puchała, Radna p. Aneta Konieczna, siostra Anna
Wydra, p. Zofia Pośpiech, p. Zdzisław Makuch i p. Dariusz Banaś.  
 
Po zaciętej dogrywce I miejsce zajęły uczennice:
Szkoły Podstawowej w Krzcięcicach – Julia Buczkowska,
Kinga Górnikowska, Agnieszka Synowiec,  
 
II miejsce zajęły uczennice Szkoły Podstawowej w Pawłowicach –
Paulina Latko, Katarzyna Majchrzak, Aleksandra Kucharczyk,
a III miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 1 w Sędziszowie -  Patryk Mentel, Krzysztof Mrówka, Klaudia
Chyla. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody, dyplomy
i słodkie upominki. Atmosfera panująca wśród rywalizujących
ze sobą drużyn była miła i pełna wzajemnej życzliwości,
co potwierdzili uczniowie, wyrażając chęć udziału w następnym
konkursie, za rok.
 

Młodzież wykazała się ogromną wiedzą o naszym  ukochanym
Św. Janie Pawle II i udowodniła, że był On, jest i zawsze będzie
autorytetem dla wszystkich ludzi na całym świecie. Pamięć o tak
wyjątkowym człowieku – Największym Polaku Wszechczasów
na zawsze pozostanie „ciągle żywa” w naszych sercach.